NÁSTĚNNÝ POPELNÍK

otevreny.jpg

PROJEKT   

Nástěnný popelník, určený pro venkovní prostory před restauracemi či do venkovních firmeních kuřáren. Použitý materiál Corten je velmi citlivý k okol-nímu prostředí a zapadá jak do kontextu jak historických budov, tak moderních objektů. V závislosti na členité struktuře materiálu je volena velmi zjed-nodušená a abstrahovaná forma kvádru vystupujícího ze stěny, na které bude popelník umístěn. Tato forma také velmi dobře tvarově koresponduje

s betonovými stavbami, zároveň svou jednoduchou formou nekonkuruje členitosti historických budov a naopak je doplňuje.

JAK FUNGUJE?

 

Pro vypráznění plného popelníku je třeba jednohuchým klíčem stlačit zámek, jištěný pružinovým plechem se západkami, který se nachází na pravém boku. Většina popelníků tohoto typu je jištěna proti vandalům klasickým zámkem na klíč, který  by však v tomto případě uškodil minimalistickému vzhledu.

 

Po odemčení se přední maska popelníku sklopí a odhalí na vnitřím dílu zavěšený kontejner z pozinkovaného plechu, který je poté možno sejmout a vy-čistit. Princip takovéto vnitří nádoby je použit u většiny závěsných popelníků, převážně z higienických důvodů. Nádoba má objem cca 1l.

 

Po vyčištění popelníku se maska jedoduše vrátí na své místo a západky ji automaticky zajistí. Panty masky jsou bodově navařeny a je použit konvenční, běžně dostupný typ pantu.

Popelník je konstruován jako výpalek, který je následně naohýbán a ve dvou nejkratších místech svařen.
 

 

popelnik1

ALTERNATIVNÍ VARIANTA

V identické vzhledové koncepci se nabízí alternativní řešení otevíracího mechanismu. Vychází z odlišného principu vyprazdňování popelníků - pod popel-ník se před otevřením připraví sběrná nádoba, popelník se zespodu otevře a obsah se ihned vysype do nádoby. U této varianty se objekt sestává pouze ze dvou plátů, ohýbaných a svařovaných obdobným způsobem jako varianta první. Jednotlivé díly přecházejí v pant tvořený pacičkami a průřezy a popelník se rozevírá naspodu. Zámek je umístěn na pravé dolní straně.

 

    
 

 

 

popelnik2

© 2019 by KRYŠTOF DAVID.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now