SUPERBEZPEČNÝ NŮŽ

uvodni strana prezentace ssk.jpg

PROJEKT   

Ironický projekt, který reaguje na často až přehnané a kontraproduktivní požadavky na bezpečí v dnešní době. Ať už jde o požadavky na bezpečí předmětů denní potřeby a pracovního vybavení, tak o někdy zcela absurdní nařízení ohledně bezpečnosti na letištích a v mnohých státech, kde mít u sebe zavírací nůž s pojistkou je zcela nepřípustné. Nekritizuje bezpečnost jako takovou, pouze její přehnané případy.

SSK, Super Safe Knife, neboli Superbezpečný nůž, je ve většině ohledů na první pohled běžným zavíracím nožem. Až na jeden detail. Čepel je v uzavře-ném stavu plně zanořena do střenek a není tedy fyzicky možné ji prsty nahmatat a uchopit - nůž není možné otevřít. Činí jej to tedy nejbezpečnějším no-žem na světě. Čepel je funkční a ostrá, není jí možné nikterak ublížit, ovšem ani nic uříznout. Nůž kvůli bezpečnosti ztrácí svůj původní význam a je, dalo by se říci, vykastrován. To se projevuje i na jeho vzhledu.

Tvar byl zvolen tak, aby působil co nejbezpečněji. Schválně byl odvozen od nejznámějšího zavíracího nože na světě - švýcarského multifunkčního nože Victorinox, který je stále ještě společensky tolerován. Barva byla také zvolena tak, aby vzbuzovala pocit neškodnosti. Tento či obdobné odstíny modré se často vyskytují na předmětech  spojených s miminky. V angličtině je pro něj dokonce specifický výraz - "baby blue". Na renderech níže se nachází i ukázka ostatní alternativ "bezpečných" barev, které byly zvažovány. Původní znak švýcarského nože také prošel změnou. Jeho ostré "nebezpečné" rohy byly zao-bleny a švýcarský kříž, na demonstraci kastrace nože, vyjmut.

 

PROTOTYP