I-X: VERTIKÁLNÍ PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ

PROJEKT

Průmyslový odvlhčovač slouží k vysušení vlhkého prostředí v místech, kde není možné větrat či pouhé větrání není dostatečné. Staré domy, budovy po záplavách, výrobní haly či archivy a knihovny.


ČÍM JE JINÝ?    


I-X je koncepcí zcela nového pojetí konstrukce odvlhčovače, která umožňuje aby byl přístroj kompaktnější a mobilnější při zachování stejného výkonu jako výrobky na současném trhu.

Základní vnitřní komponenty přístroje — ventilátor, kondenzační mřížky, kompresor a kanystr na jímání vody — byly přestavěny do vertikální polohy způsobem, který umožňuje konstruovat přístroj více jako desku než kvádr, jak tomu bývá tradičně. To má za následek lepší skladovatelnost, ergonomii (ovládání a madlo jsou v ideální manipulační výšce) a snazší manipulaci při transportu.

Kanystr, který bývá tradičně umístěn uvnitř přístroje, je nyní upevněn externě na přístroji a je možné jej zcela odejmout v případech, kdy není potřeba, neboť je poblíž možnost vývodu kondenzátu hadičkou přímo do odpadu.

Vertikální poloha není z nejstabilnějších, bezpečné upevnění přístroje v pracovní poloze je proto řešeno jednoduchým rozkládacím systémem opory, který ve složeném stavu zároveň fixuje kanystr a slouží coby transportní madlo.

Kolečka jsou pro případy skladování přístroje jištěna brzdovým systémem, procházejícím vertikální částí rámu madla. Pro odbrzdění je třeba nadzvednout páčky umístěné po stranách rukojeti.

Tím se pomocí táhla nadzvednou pružinou tlačené brzdové špalíky a kolečka jsou odjištěna. V zabrzděném stavu je možné přístroj kdekoliv bezpečně opřít ve složené, kompaktní poloze. Pro transport či dlouhodobé použití na jednom místě je možné kola sejmout, přístroj stojí rozložen velice bezpečně i bez nich. Díra v kanystru, do které je odváděna zkondenzovaná tekutina, zároveň slouží jako madlo pro odnos kanystru.

I-X je navrhován primárně jako přístroj pro výpůjční služby. Byl tedy kladen důraz na robustnost, jednoduchost, kompaktnost i estetickou stránku.

JAK FUNGUJE?


Po převozu přístroje na místo jej uživatel odveze do vysoušené místnosti, díky velkým kolům by schody neměly být potíži, případně je možné stroj ve dvou osobách uchopit za madlo a za příčel na spodní části rámu a přenést.

Po umístění na vhodné místo je třeba kontstrukci rozložit, čížmž se povolí jistící prvky kanystu a ten již drží na přístroji jen pomocí magnetů. Kanystr se poté umístí pod odhvlhčovač, kde do něj odtéká kondenzát. Hladina vody je sledována infračerveným čidlem, které přístroj, při dosažení určité výšky, vypne. Alternativou je napojení odtokové trubičky na výtokový ventil a svádět kondenzát bez použití kanystru přímo do kanalizace apod.

 

Odvlhčovač se spoušní membránovým tlačítkem umístěným viditelně na vrchní podstavě těla, kde se zároveň nachází kontrolka pro stav naplnění (žluté svělo) a pro indikaci případné poruchy (červené světlo) a počítadlo provozních hodin, neboť odvlhčovače byývají velmi často pronajímány. Výměnný pra-chový filtr se pro čištění dá pohodlně vyjmout průřezem v pravém boku stroje.

PROČ?


Úspora místa při skladování, dobrá manipulace při přepravě, snadné ovládání, dobrý poměr velikost/výkon.

© 2019 by KRYŠTOF DAVID.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now