UL

UNIVERZÁLNÍ LAMPA

NA SLANOU VODU

01.jpg

PROJEKT  

 
Univerzální lampa UL vznikla jako úsporná a ekoligická alternatva svícení, svou konstukcí cílená k rekreačnímu využítí v přímořských oblastech. Cílovou skupinou jsou především turisté, výletníci a obecně lidé, kteří rádi tráví čas v okolí moře. Tato lampa je v podstatě sama o sobě baterií, kterou, velmi zjednodušeně řečeno, pohání slaná voda, která funguje jako elektrolyt.  Zároveň je lampa gestem, které vzdává hold nové technologii a hravým objektem, který pracuje s lidskou touhou po technických hračkách. Rozdělení na čisotu nádobu a komplikované technické jádro je toho příkladem.     LUCERNA
Mnozí z nás rádi posedí na pláži s přáteli i po setmění a ne vždy je praktické sedět po tmě. Často je nám ale líto používát svítilny na bateriové články delší dobu, neboť je to zbytečné plýtvání penězi, zdroji energie a především vytváření složitě recyklovatelného odpadu. V takovéto situaci je zdroj světla na sla-nou vodu velmi příhodným řešením, neboť do lampy stačí nabrat několik mililitrů mořské vody, která udrží lampu aktivní kolem osmi hodin. Lampa má lehce vnořené madlo, což zvyšuje stabilitu při jejím umístění na rovný povrch madlem dolů, například na stolku na terase.

     BÓJKA
UL se snaží doplnit místo na trhu, kde se momentálně nachází jen několik málo lamp tohoto typu a přichází s novou funkcí, kterou je využití jako plavecké bójky v neoznačených oblastech dále od pláží, kde je plavecká bójka povinností. V současné době se však tyto bójky vyrábí pouze z reflexního materiálu. UL je jediným exemplářem svítící plavecké bójky, přičemž světlo dodává plavci mnohem vetší pocit bezpečí v moři za tmy a jeho blízkým na pevnině jistotu že je plavec v pořádku.
 

TECHNOLOGIE

Lampa využívá technologie výroby elektrické energie pomocí slané vody a dvou opačně nabitých elektrod. Záporná elektroda je vyrobena z hořčíku, kladná z uhlíku. Slaná voda zde plní funkci elektrolytu. Během spotřebovávání energie podléhá hořčíková katoda dlouhodobému rozkladu a předpokláda-ná výdrž jedné destičky je minimálně 120 hodin a více. UL obsahuje tři hořčíkové katody. Uhlíkové anody jsou zabudovány pevně v těle jádra ve stejném počtu jako anody. Výměna slané vody je nutná cca jednou za 8 hodin. Použitá slaná voda není nijak kontaminovaná a nebezpečná životnímu prostředí

a hořčíkové katody jsou snadno recyklovatelné.

 

POUŽITÍ A MANIPULACE

 

Lampa se skládá z vnějšího, dvouvrstvého obalu a jádra. Obal je tvořen vnitřní a vnější stěnou z průsvitného plastu s hrubou strukturou pro lepší úchop

ve vlhkém prostředí, které jsou spojeny plastovou obručí, která zároveň tvoří hrdlo nádoby. Mezi skořepinami je vzduchová mezera, která společně s čás-tečně dutým jádrem zajišťuje, aby se lampa udržela na hladině za všech okolností.

Srdcem lampy je jádro, které obsahuje veškerou technologii. Pro zprovoznění je třeba vyjmout jádro, které je s nádobou spojeno bajonetovým závitem. Madlo lampy plní tři funkce. Slouží k přenosu, k vyšroubování jádra a k upevnění popruhu pro připevnění světla k tělu coby bójky. Je ergonomicky tvaro-váno a velikost je zvolena tak, aby vyhovovala většině populace a zároveň aby příliš nenarušovala příjemně oblý tvar lampy. Jeho velikost a tvar je kom-promisem mezi pohodlnou manipulací, četností použití a velikosti lampy jako takové, kterou by větší madlo mohlo ovlivnit. Po vyjmutí jádra je třeba do nádoby nabrat slanou vodu a jádro vložit zpět na své místo. Pro rozsvícení slouží silikonem zalitý spínač, skrytý na dně dutiny pro rukojeť, který je zde umístěn tak, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí či vypnutí.

Pokud chceme lampu použít jako bójku, je třeba dutinu rukojeti překrýt víčkem, které zabraňuje vniknutí vody do dutiny během plavání. Pokud by víčko ne-bylo použito, bójka by nebyla dostatečně hydrodynamická a plavce by mohla brzdit. Víko se na bójku upevňuje pomocí popruhu, který zároveň slouží pro uchycení k tělu plavce. Popruh se nejprve provlékne skulinou ve víku, pod rukojetí a vrátí se skulinou zase zpět. Poté se proplete plastovou sponou

a její pomocí se přitáhne pevně k tělu lampy. Popruh také slouží k transportu přes rameno.

Show More

PROTOTYP

 

V rámci projektu jsem se pokusil zajít za hranice standardních možností FDM 3D tisku a vytisknout dutý vejčitý tvar s požadavkem na rovnoměrnou průs-vitnoust, což se ukázalo být náročnýn, avšak nakonec úspěšným úkolem. Vytiskl jsem cca 13 vzorků vnější průsvitné stěny, 5 vzorků vnitřní stěny a 14 vzorků vrchlíku vnější stěny, kde byl problém s průsvitností a stavbou tisku největší. Testy jsem prováděl na tiskárně Prusa Mk2.

 


 

© 2019 by KRYŠTOF DAVID.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now