SKLÁDACÍ LAMPA

NAPÁJENÁ SLANOU VODOU

naplazi2 male rozmazane okoli.jpg

PROJEKT  

Skládací univerzální lampa SUL vznikla jako úsporná a ekologická alternativa svícení, svou konstrukcí a tvarem zamýšlená k turistickému a rekreačnímu užití v přímořských oblastech. Funguje v podstatě jako baterie sama osobě. Princip je založen na poměrně nové technologii získávání  elektrické energie pomocí slané vody, rozpadové hořčíkové katody a stabilní anody. Tento princip je sice známý již desítky let, nicméně v posledních letech bylo učiněno ně-kolik objevů a vylepšení do té míry, že již začala být efektivní pro praktické využití.

 

Lucerna svým tvarem reaguje na princip jako takový, kdy pro zprovoznění je třeba slané vody coby elektrolytu, ale vzhledem k tomu, že voda je efektivní pouze po dobu cca 8 hodin, je zbytečné ji nosit v lucerně s sebou. Vznikl proto koncept, kdy podstatné technologické součástky jsou obsaženy v pevné plastové podstavě a slaná voda se nalévá do skládací nádržky z průhledné pevné folie. Voda nádržku napne a funguje poté jako médium pro rozptyl světla z LED diod v podstavě.  

 

Využití se předpokládá především u turistů, kteří chtějí cestovat více nalehko, chtějí být do jisté míry nezávislí na tradičních zdrojích energie a nechtějí používat klasické baterie či nabíjecí články, které se recyklují mnohem hůře, než pouhý blok magnesia. Díky složitelné nádržce je lampička při průměru podstavy 100 mm poměrně skladná, tudíž pro turistiku velmi vhodná.

 

SUL je zamýšlena ve více barevných variantách, aby nabídka vyhovovala co nejširšímu okruhu zákazníků. Barvy jsou voleny s ohledem na outdoorové použití a vzhledem k faktu, že se jedná o lampu, kde nejpodstatnějším elementem je světlo.

TECHNOLOGIE

Lampa využívá technologie výroby elektrické energie pomocí slané vody a dvou opačně nabitých elektrod. Záporná elektroda je vyrobena z hořčíku, kladná z uhlíku. Slaná voda zde plní funkci elektrolytu. Během spotřebovávání energie podléhá hořčíková katoda dlouhodobému rozkladu a předpokládaná výdrž jedné destičky je minimálně 120 hodin a více. Použitá slaná voda není nijak kontaminovaná a nebezpečná životnímu prostředí a hořčíkové katody jsou snadno recyklovatelné.

 

POUŽITÍ A MANIPULACE

 

Lucerna se dá uživatelsky rozmontovat na dva celky, kterými jsou nádobka na vodu a víčko s elektronikou. Nádobka na vodu je tvořena obručí s jednou polovinou bajonetového závitu, otočnou rukojetí pro pohodlnou manipulaci při přenosu a při nabírání vody a složitelnou částí z průsvitného měkkého plastu. Na víku je umístěna druhá část závitu, uhlíková anoda, v silikonu zalité  LED diody a vyjímatelná hořčíková katoda, jinými slovy rozpadový bloček.

 

Pro otevření lampy je třeba pootočit zapuštěným madélkem ve víčku, které se následně vyšroubuje. Pokud je třeba vyměnit hořčíkový bloček, stačí trochu větší silou zatlačit souběžně  s plochou víka, aby bloček mohl vyskočit ze zapuštěného lůžka, kde jej jistí dvě kovové pacičky, zároveň fungující jako kon-takty. Nový bloček ze zasune zpět na místo obdobným způsobem. Lampa se rozsvítí dotažením závitu po zašroubování víka pomocí mikrospínače zabudo-vaného z boku víka. Dotažením dojde k jeho sepnutí.

 

Po použití a vylití slané vody je možné měkkou část jednoduše stlačit a složenou lucernu uložit do látkového obalu, který zajistí, aby se lampička neroz-kládala a nepoškodila.

© 2019 by KRYŠTOF DAVID.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now